Ӧӧн страница

Рувики тiп сайттаң


РУВИКИ — наа интернет-энциклопедия

Сағам хакас тілінең 618 статья пазылых.

Россия субъекттерi

Хакас Республика

Россия Федерациязының субъекттерiнiң пiрсi, аның санына республика чiли кiрче.

Хығырарға
Khakasia.jpg
Хакас Республика

Асхыс аймағы

Россия Федерациязының Хакас Республикадағы муниципальнай пӱдізi полча.

Хығырарға
Khakassia Askizskiy rayon.png
Чоннар

Хакастар

Хакасиядағы чилегелiг тӱрк чоны, ӧӧнiнде Ӱстӱнзархы Сибирьдегi Хакас-Минсуғ ойымның сол хазында чуртапча.

Хығырарға
Хакасы.JPG
Тіллер

Хакас тiлi

хакас чонының тілі, ӧӧнінде Хакас Республикаҷа, Хызылчар крайының Шарыпов аймаанҷа паза Тыва Республикаҷа тарадылча

Хығырарға
Хакас Республика

Хакас Республиканың устағ-пастаа паза чирi хоостыра пӱдізі

Республика синіндегі 5 город, 8 аймах, 83 аал чӧбі паза 1 посёлок чӧбі, 4 город типтіг посёлок.

Хығырарға
Admin-map-Hakasia-region.gif
Матырлар

Аймир Евгеньевич Миягашев (10 сентябрьда 1995 — 27 майда 2022)

Россия чааҷызы, гвардияның ефрейторы, Россия Федерациязының Матыры (ӱреен соонда, 2022).

Хығырарға
Миягашев.jpg
Хакасияның аал-городтары

Сыра

Россия Федерациязындағы Хакас Республиканың аалы.

Хығырарға
Шира. Хакасия.JPG
Чайаачылар

Анатолий Егорович Султреков

хабарҷы, писатель, кибелісчі, СССР-ның Хабарҷылар пірігізінің араласчызы, Россияның Писательлер пірігізінің араласчызы (1999).

Хығырарға
Султреков-.jpg
Аңнар

Пуланнар

туйғахтығ аңнарның роды, ах кииктер сӧбірезінде иң чоон саналча.

Хығырарға
Moose superior.jpg
Аңнар

Чохыр аң

Чохыр аң (лат. Lynx lynx, орыс. Рысь) — чохыр аңнар родында палаларын сӱтнең азырапчатхан аңнар кӧрімі полча. Чохыр аңның узуны 80—130 см, арға чилнiнең сығара саназа, 50-70 см-ге читче

Хығырарға
Lynx (17055457485).jpg
Хустар

Киикчiн

хартығалар сӧбірезіндегі ачын хустарның пірсі.

Хығырарға
Беркут (Aquila chrysaetos).jpg
Суғлар

Ниин

Ниин (орыс. Ниня) — Улуғ арттығ сынның идеендегі паза Ӱстӱнзархы-Минсуғ ойымының кидеркі сариндағы суғ, Уйбат суғның оң азырығы.

Хығырарға
RiverNinay.jpg

Шаблон:Интервики на заглавной